Zastupništvo kompanije ASIO group

U sklopu svoje dijelatnosti zastupnici smo češke firme ASIO group koja se bavi razvojem, projektiranjem, proizvodnjom i montažom opreme za obradu i tretman otpadnih voda. Širok asortiman proizvoda za otpadnu vodu se može koristiti na primjer za obiteljske kuće, naselja, bolnice, te za različite tipove industrije. OBRADA OTPADNE VODE I OPREMA:

 1. BIOLOŠKA OBRADA OTPADNE VODE ZA KUĆE
 2. BIOLOŠKI UPOV SA MIKROFILTRACIJOM
 3. OBRADA OTPADNE VODE ZA NASELJA
 4. SABIRNE JAME I FILTERI
 5. TRETMAN ZA MULJ
 6. TRETMAN ZA ZRAK
 7. TEHNOLOGIJA ZA TRETMAN OTPADNIH VODA IZ INDUSTRIJE
 8. RECIKLIRANJE LJEPILA I BOJA
  PONUDA ZA KANALIZACIJU:
 9. SEPARATOR ULJA
 10. SEPARATOR MASTI
 11. PREPUMPNA OKNA
 12. MONTAŽNE PRELJEVNE KOMORE ZA KANALIZACIJU
 13. ČIŠĆENJE TANKA ZA OBORINSKU VODU
 14. ZADRŽAVANJE I APSORPCIJA OBORINSKIH VODA
  OSTALI PROIZVODI ZA OTPADNU VODU.
 15. INOX PROIZVODI
 16. PLASTIČNI SPREMNICI OD POLIPROPILENA I POLIETILENA
 17. VODOMJERNI I PRIHVATNI ŠAHTOVI
 18. PROGRAM ZA UPOTREBU OBORINSKE VODE