Usluge

Prebaci

Prebaci

Zbog vlastitnih potreba za transportom sirovina u Sloveniju, postepeno kupujući nova vozila, došli smo u

Prečisti

Prečisti

Otpadne emulzije prečišćavamo pomoću savremene mašine koja radi na pricipu vakum evaporatora. U procesu prerade

Sakupi

Sakupi

Našim partnerima iz industrije, trgovine, zanatstva, javnog sektora te fizičkim licima nudimo sve obuhvatno rješenje