Arhive: Service

Prebaci

Zbog vlastitnih potreba za transportom sirovina u Sloveniju, postepeno kupujući nova vozila, došli smo u situaciju da vršimo komercijalnu uslugu transporta, vozilima koja zadovoljavaju Euro 6 norme. Naš vozni park seže se od četrnaest vozila, od kojih je deset za međunarodni transport, a četiri voznih jedinica za unutrašnji transport. Prijevoz obavljamo u sve zemlje EU, najčešće u Sloveniju, Austriju, Njemačku, Holandiju…

Read More

Prečisti

Otpadne emulzije prečišćavamo pomoću savremene mašine koja radi na pricipu vakum evaporatora. U procesu prerade otpadne emulzije dolazi do odvajanja emulzionog ulja i prečišćene vode, pri čemu se emulziono ulje šalje na reciklažu, a prečišćena voda u prirodni recipijent. Prečišćena voda izlaznim parametrima je u skladu sa zakonskim propisima, a emulziono ulje spaljivanjem oslobađa toplotnu energiju. Na ovaj način znatno…

Read More

Sakupi

Našim partnerima iz industrije, trgovine, zanatstva, javnog sektora te fizičkim licima nudimo sve obuhvatno rješenje za zbrinjavanje otpadaka iz industrije i domaćinstva. Sa otpacima postupamo kao sa dragocjenom sekundarnom sirovinom i vodimo računa da se korisni metalni i nemetalni materijali vrate nazad u proizvodnju. Posjedujemo najsavremniju opremu za recikliranje i preradu sekundarnih sirovina, pri čemu ističemo mlinove za reciklažu metala,…

Read More